Secretaría Xeral para o Deporte Xunta de Galicia

Padroado

O Pleno do Padroado da Fundación Deporte Galego está presidido polo Presidente da Xunta de Galicia.


A Vicepresidencia Executiva recae no Secretario xeral para o Deporte e as vogalías do Pleno confórmanas:
 

-        A Conselleira de Facenda.
-        O Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria.
-        O Conselleiro de Cultura e Turismo.
-        A Secretaria Xeral e do Patrimonio.
-        A Secretaria Xeral para o Turismo.
-        A Secretaria Xeral da Igualdade.
-        A Directora Xeral da Asesoría Xurídica Xeral.
-        O Director Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa.
-        O Director Xeral de Xuventude e Voluntariado.
-        A Subdirectora Xeral de deportes. 
-        O Presidente do Ente Público Portos de Galicia.
-        O Director Xeral da Compañía de Radio-Televisión de Galicia.
-        Ata 5 vogais designados pola Presidencia do Padroado de entre persoas de recoñecido prestixio no ámbito deportivo galego ou institucións ou entidades, públicas ou privadas, que contribúan á realización dos fins da Fundación.

© Secretaría Xeral para o Deporte -  Aviso legal
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar - 15781 Santiago de Compostela - TLF. 881 996 342 Fax: 881 996 346

Pode suscribirse ás novidades desta web cun lector de feeds