Secretaría Xeral para o Deporte Xunta de Galicia

Federacións

As federacións deportivas galegas, na súa función de colaboradores da administración pública galega, son un importante axente dinamizador para levar a cabo a organización e desenvolvemento de programas e actividades que impulsen a súa modalidade deportiva no ámbito de Galicia.

O incremento da práctica deportiva federada, en todas as idades e sexos, a adquisición de valores e hábitos de vida saudables a través da competición deportiva regrada, e a mellora da xestión federativa son eixos de traballo fundamentais para esta Secretaría xeral para o deporte.

Para este ano 2016, a Secretaría xeral para o deporte continúa co  programa de apoio e colaboración coas federacións deportivas galegas, cun presuposto de 3.431.734 € o que supón un invcremento de 56.265 € sobre o destinado o ano anterior.  Actualmente 15 federacións teñen asinado convenios plurianuais ( 2014,2015 e 2016) con motivo do "Programa Rio 2016",  garantindo así a financiación estable para o desenvolvemento do seu proxecto deportivo cara aos Xogos Olímpicos de Río que neste ano olímpico cobra especial relevancia, dotándose con 106.979 euros destinados actualmente á preparación de 65 deportistas galegos olímpicos e paralímpios.

As 44 federación restantes veñen de asinar un convenio anual para a realización do programa de promoción e desenvolvemento da súa modalidade deportiva para o ano 2016. Esta subvención resulta da aplicación de 30 criterios e 72 subcriterios que son ampliados e mellorados anualmente coas deferentes aportacións das federacións deportivas galegas e o que supón unha ampla recollida de datos que se agrupan en 4 grandes bloques: o análise da derradeira tempada (20%), o proxecto deportivo da federación para o ano 2016 (55%), criterios financieros, económicos e admistrativos ( 5%) e a importancia estratéxica para a nosa Comunidade Autónima ( 20%) onde se atopan contidos como o proxecto deportivo para maiores de 40 anos, o fomento do deporte feminino, a inclusión de deportistas con discapacidade a promoción da igualdade no deporte e a consideración de deporte autóctono de Galicia.

Neste ano 2016, a Secretaría Xeral para o deporte subvencionará, a través destes convenios coas federacións deportivas, 106 eventos de 39 federacións, o que supón un incremento de más de 60 eventos deportivos con respecto o ano 2015, colaborando así co papel esencial das federacións autonómicas para a extensión da práctica deportiva no territorio e contribuíndo co "traballo federativo constante e continuado para levar o deporte galego á altura dos mellores, ao tempo que se colabora na construción dunha Galicia máis activa e competitiva” tal e como puxo de relevo o Secretario Xeral, José Ramón lete Lasa  o pasado día 16 de febreiro durante a firma dos citados convenios.

A Secretaría Xeral para o Deporte ven así a materializar, dentro do primeiro trimestre do ano, a que sen dúbida é unha das súas principais funcións e cometidos: o establecemento das bases de colaboración e o soporte financeiro ás federacións deportivas para o desenvolvemento dos seus respectivos programas de actividades.

INSTRUCCIÓNS

(01) Circular relativa ao cumprimento das obrigas de transparencia.

(02) Circular relativa ao cumprimento das obrigas relativas a legalización de libros, presentación de orzamentos, depósito e auditoría das contas das federacións deportivas galegas.

(03) Circular relativa ao protocolo a seguir para a organización dos campionatos galegos na tempada 2016/2017.

CONVENIOS 2016

Criterios e baremo empregados na valoración dos convenios anuais das federacións deportivas galegas no ano 2016 

Convenios anuais con Federacións deportivas galegas para a reslización do programa de promoción e desenvolvemento da súa modalidade deportiva para o ano 2016.

Xustificación Convenio 2016

         Guía informativa para a presentación da xustificación (nova)

         Modelo certificación anticipo. (ultima actualización 9/05/2016)

         Modelo certificación dietas.

         Relación clasificada gastos. (actualizado 2016)

         Anexo II (actualizado 2016)

         Anexo III (actualizado 2016)

         Anexo IV (actualizado 2016)

         Anexo V (actualizado 2016)

         Anexo VI (novo)

44 Convenios anuais con federacións deportivas galegas no ano 2016

Federación galega de actividades subacúaticas

Federación galega de aeronáutica

Federación galega de automobilismo

Federación galega de bádminton

Federación galega de baloncesto

Federación galega de balonmán

Federación galega de béisbol e sófbol

Federación galega de billar

Federación galega de bolos

Federación galega de boxeo

Federación galega de caza

Federación galega de chave

Federación galega de colombicultura

Federación galega de colombofilia

Federación galega de deporte adaptado

Federación galega de deportes de inverno

Federación galega de esgrima

Federación galega de espeleoloxía

Federación galega de esquí náutico

Federación galega de fútbol

Federación galega de fútbol sala

Federación galega de golf

Federación galega de hípica

Federación galega de karate

Federación galega de kickboxing

Federación galega de kung fu

Federación galega de montañismo

Federación galega de motonáutica

Federación galega de orientación

Federación galega de pádel

Federación galega de patinaxe

Federación galega de pelota

Federación galega de pesca e casting

Federación galega de petanca

Federación galega de salvamento e socorrismo

Federación galega de squash

Federación galega de surf

Federación galega de tenis de mesa

Federación galega de tiro ó voo

Federación galega de voleibol

Federación galega de xadrez

Federación galega de ximnasia

15 Convenios plurianuais con federacións deportivas galegas no ano 2016

Federación galega de atletismo

- Convenio 2014

- Addenda 2015

Federación galega de ciclismo

Convenio 2014

Addenda 2015

Addenda 2016

Federación galega de halterofilia

Convenio 2014

Addenda 2015

Federación galega de judo e D. A.

Convenio 2014

Addenda 2015

Federación galega de loita e D. A.

Convenio 2014

Addenda 2015

Federación galega de natación

Convenio 2014

Addenda 2015

Addenda 2016

Federación galega de piragüismo

Convenio 2014

Addenda 2015

Federación galega de remo

Convenio 2014

Addenda 2015

Federación galega de rugbi

Convenio 2014

Addenda 2015

Addenda 2016

Federacion galega de taekwondo

Convenio 2014

Addenda 2015

Federación galega de tenis

Convenio 2014

Addenda 2015

Addenda 2016

Federación galega de tiro con arco

Convenio 2014

Addenda 2015

Addenda 2016

Federación galega de tiro olímpico

Convenio 2014

Addenda 2015

Federación galega de triatlon e pentatlon

Convenio 2014

Addenda 2015

Federación galega de vela

Convenio 2014

Addenda 2015

Addenda 2016


         

© Secretaría Xeral para o Deporte -  Aviso legal
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar - 15781 Santiago de Compostela - TLF. 881 996 348 / 353 Fax: 881 996 356

Pode suscribirse ás novidades desta web cun lector de feeds