Secretaría Xeral para o Deporte Xunta de Galicia

Lei de transparencia

A Lei 4/2006, do 30 de xuño regula a transparencia, as boas prácticas e a participación cidadá no ámbito da Administración pública de Galicia. Deste xeito, faise efectivo o dereito de cidadáns e cidadás a coñecer a actividade da Administración pública, ao tempo que se favorece o control da legalidade e se lle facilita á sociedade a asunción dun papel activo na vida administrativa, fomentando as oportunidades de participación na toma de decisións.

Seguindo os principios recollidos nesta lei, a Secretaría Xeral para o Deporte , pon a disposición dos cidadáns, nas seguintes ligazóns, os contidos relativos a:

Disposicións de carácter xeral en tramitación

+ Título: Proxecto de decreto polo do deporte de alto nivel de Galicia.

Órgano administrativo: Secretaría Xeral para o Deporte

Obxecto: Normativa do deporte de alto nivel de Galicia

Estado: Trámite información pública

Data  de publicación na páxina web: 12 de xullo de 2013

Prazo para suxerencias: 20 días hábiles

 

+ Título: Proxecto de decreto polo que se aproba o regulamento do rexistro de entidades deportivas de Galicia

Órgano administrativo: Secretaría Xeral para o Deporte

Obxecto: Regulamento do Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia

Estado: Trámite información pública

Data  de publicación na páxina web: 8 de febrero de 2013

Prazo para suxerencias: 20 días hábiles

 

Perfil do contratante

Perfíl do contratante da Fundación Deporte Galego - http://www.contratosdegalicia.es

Actividade contratual
Para acceder directamente os diversos estados dos concursos seleccione os seguintes enlaces:

Convenios

  •  

Enlaces relacionados

Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega

 

 

© Secretaría Xeral para o Deporte -  Aviso legal
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar - 15781 Santiago de Compostela - TLF. 881 996 342 Fax: 881 996 346

Pode suscribirse ás novidades desta web cun lector de feeds