Secretaría Xeral para o Deporte Xunta de Galicia

Escola Galega do Deporte

Escola galega do deporte

UNHA ESCOLA DE FORMACIÓN DO DEPORTE

A Escola pertence á Secretaría Xeral para o Deporte, e ten entre outras funcións a de promover e autorizar as ensinanzas deportivas no período transitorio que desenvolven as federacións deportivas galegas, conducentes á obtención do diploma de adestrador deportivo de Nivel I, II ou III do deporte correspondente.

Outra importante función da Escola é o deseño de programas de actuacións formativas puntuais que se desenvolverían con formatos diversos como xornadas, seminarios ou congresos ao respecto de temas concretos relacionados co deporte,

A Lei  xeral do deporte de Galicia fala de que a Administración autonómica elaborará os programas das ensinanzas de técnicos de acordo coas competencias que lle corresponden á comunidade autónoma, e que establecerá os programas de formación e perfeccionamento de técnicos en materia deportiva en colaboración coas federacións deportivas galegas. Neste mesmo capítulo descríbese á Escola Galega para o Deporte como o centro reitor das ensinanzas deportivas no ámbito de Galicia e tamén o centro de documentación deportiva.

© Secretaría Xeral para o Deporte -  Aviso legal
EGAP - Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2ª andar - 15781 Santiago de Compostela - TLF. 881 996 342 Fax: 881 996 346

Pode suscribirse ás novidades desta web cun lector de feeds