Deporte Galego - Secretaría Xeral para o Deporte Deporte para toda a vida

11.04.2018

Subvencións a entidades deportivas

Convocatoria de subvencións a entidades deportivas pola participación en competicións oficiais.

Imprimir

LISTAXE DE SOLICITUDES ADMITIDAS, A EMENDAR E INADMITIDAS:

          -Ver Resolución do 21 de xuño (DOG 02.07.2018) - Prazo emendas ata o 16.07.2018

LISTAXE DE DATOS DEPORTIVOS CERTIFICADOS POLAS FEDERACIÓNS:

          -Ver lixtaxe de datos deportivos (Publicado en web 02.07.2018) - Prazo alegacións ata o 16.07.2018

          -Formulario de alegacións aos datos deportivos

Máis información, Servizos provinciais de deportes:

- A CORUÑA: 881 960768 - Praza Agustín Díaz, 1 - 15008 A Coruña

- LUGO: 982 294568 - Edificio Administrativo Ronda da Muralla 70, 1º - 27071 Lugo

- OURENSE: 988 386050 - Avda. Habana, 79, 4ª planta - 32004 Ourense

- VIGO (Sección Promoción Deportiva): 886 218282 - Fotógrafo Luis Ksado, 17 - 36209 Vigo

________________________________________________________________________________

CONVOCATORIA

- Texto da convocatoria e bases reguladoras (DOG 11.04.2018) (VER)

- Guía para o solicitante (VER)

PRAZO

- Do 12 de abril ao 11 de maio de 2018

DOCUMENTACIÓN

- Para presentar a solicitude: Ir á sede electrónica e premer en “Tramitación en liña” (IR Á SEDE)

- Para descargar anexos: ir á sede electrónica e ver na parte inferior da pantalla (e despregar) (IR Á SEDE)

- Poder de representación (axuntar este documento no caso de que non sexa o/a presidente/a da entidade quen actúe como persoa representante na tramitación deste procedemento) (VER)

-----------------

Só no caso de entidades que nunca estiveran dadas de alta nas seguintes aplicacións, solicitar alta en:

- Galicia Activa (premer en "Solicitar contra como xestor") (IR)

- Plataforma de xestión de plans, programas, actividades e eventos de Galicia Saudable (premer en "solicitar rexistro") (IR)

(a confirmación da alta será enviada ao club vía e-mail nas seguintes 24-48 horas; non obstante non fai falta agardar á recepción da alta para presenta a solicitude).

-----------------

  

____________________________________________________________________________________________________

>> Información e seguimento Convocatoria 2017

>> Información e seguimento Convocatoria 2016

Vistas:  17674