Convocatorias

 • 12/02/2024
  Prazo: 
  desde 20/02/2024 ata 04/03/2024

  RESOLUCIÓN do 8 de febreiro de 2024, da Subdirección Xeral de Plans e Programas da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda, as solicitudes inadmitidas e as solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Orde do 4 de decembro de 2023, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento deportivo especializado de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento PR945C).

 • 02/02/2024
  Prazo: 
  desde 03/02/2024 ata 19/02/2024

  ORDE do 30 de xaneiro de 2024 pola que se abre un novo prazo para a adhesión dos establecementos comerciais, entidades deportivas e prestadores de servizos deportivos ao Bono deporte, e se modifica o anexo I da Orde do 5 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, do Programa de promoción da actividade deportiva en idade escolar a través do Bono deporte, se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, para o ano 2024 e se abre o prazo para a adhesión dos establecementos comerciais, entidades deportivas e prestadores de servizos deportivos (código de procedemento DE402D).

 • 23/01/2024
  • RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓNS DE 23 DE XANEIRO DE 2024 DO PRESIDENTE DA FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO, SOBRE A CONVOCATORIA DE AXUDAS A PERSOAS DEPORTISTAS GALEGAS DE ALTO NIVEL "AXUDAS DGAN 2023"
  • RESOLUCIÓN DE 6 DE OUTUBRO DE 2023 DO PRESIDENTE DA FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO, SOBRE A CONVOCATORIA DE AXUDAS A PERSOAS DEPORTISTAS GALEGAS DE ALTO NIVEL "AXUDAS DGAN 2023"
  • LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS, PENDENTES DE SUBSANACIÓN E DENEGADAS POR NON CUMPRIR CO APARTADO 3.PERSOAS BENEFICIARIAS-
  • BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS A DEPORTISTAS GALEGOS/AS DE ALTO NIVEL “AXUDAS DGAN 2023”
  • ANEXOS I, II, III
  • ANUNCIO DOG
 • 18/12/2023

  Plan de Patrocinio dos Equipos de Alta Competición de Galicia. Tempada 23/24 - 1ª Fase (PR960A). PUBLICADA A RESOLUCIÓN DEFINITIVA.

 • 15/12/2023
  Prazo: 
  desde 16/12/2023 ata 15/01/2024

  ORDE do 4 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento deportivo especializado de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento PR945C).

 • 11/12/2023
  Prazo: 
  desde 08/01/2024 ata 29/02/2024

  ORDE do 5 de decembro de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, do Programa de promoción da actividade deportiva en idade escolar a través do Bono deporte, se convocan, mediante tramitación anticipada de gasto, para o ano 2024 e se abre o prazo para a adhesión dos establecementos comerciais, entidades deportivas e prestadores de servizos deportivos (código de procedemento DE402D)

 • 07/11/2023
  Prazo: 
  desde 01/08/2023 ata 14/08/2023
  • RESOLUCIÓN DE 7 DE NOVEMBRO DE 2023 DO PADROADO DA FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO SOBRE A CONVOCATORIA DE AXUDAS A PERSOAS TÉCNICAS, ADESTRADORAS, XUICES E ÁRBITROS GALEGAS DE ALTO NIVEL, "AXUDAS TAXAGAN 2023".
  • ANEXO RECLAMACIÓNS AXUDAS TAXAGAN 2023
  • LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS, PENDENTES DE SUBSANACIÓN E DENEGADAS POR NON CUMPRIR CO APARTADO 3.PERSOAS BENEFICIARIAS.
  • BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS A PERSOAS TÉCNICAS/ADESTRADORAS e XUÍCES/ÁRBITROS GALEGAS DE ALTO NIVEL 2023 ga
  • BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A PERSONAS TÉCNICAS/ENTRENADORAS y JUECES/ÁRBITROS GALLEGAS DE ALTO NIVEL 2023 es
  • ANEXOS I, II e III ga
  • ANEXOS I, II e III es
  • ANUNCIO DOG ga
  • ANUNCIO DOG es
 • 02/11/2023

  RESOLUCIÓN do 2 de novembro de 2023 pola que se modifica a Resolución do 25 de setembro de 2023 pola que se resolven as solicitudes para a concesión das subvencións previstas na Orde do 6 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a entidades deportivas para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas, e se convocan para os anos 2023 e 2024 (código de procedemento DE401D).

 • 17/10/2023

  RESOLUCIÓN do 17 de outubro de 2023 pola que se resolven as solicitudes para a concesión de subvencións previstas na Orde do 28 de xullo de 2023 pola que se procede á segunda convocatoria do ano 2023 para a concesión de subvencións, plurianuais e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a concellos para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal e para a adquisición de material deportivo inventariable (código de procedemento DE401C).

 • 11/10/2023

  ORDE do 9 de outubro de 2023 pola que se amplía o prazo de execución e xustificación dos investimentos establecido no artigo 16 da Orde 21 de marzo de 2023, pola que se establecen as bases reguladoras, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a concellos para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal e para a adquisición de material deportivo inventariable, e se procede á súa convocatoria para os anos 2023 e 2024 (código de procedemento DE401C).