Eu son DGAN

Presentación

O programa Eu son DGAN nace da constante preocupación polos deportistas da secretaria xeral para o Deporte, Marta Míguez, desde que accedeu ao seu cargo.

A súa experiencia cando tivo que abandonar o deporte de alta competición permitiulle decatarse de que o paso do deporte de alto nivel ao mercado laboral non era fácil. Por iso sente a necesidade de facer todo o posible para que ese paso do mundo do deporte ao mundo laboral lles sexa máis doado aos nosos e ás nosas deportistas.

O programa Eu son DGAN é unha iniciativa que quere chegar a todas e todos os deportistas de alto nivel de Galicia, aos de hoxe, aos de mañá pero tamén aos de onte, a aqueles que nalgún momento foron DGAN.

Para levar a cabo esta iniciativa contamos cun grande aliado, a Fundación ONCE e as súas entidades de intermediación laboral Ilunion Empleo e Inserta Empleo.

Que é?

O programa Eu son DGAN, financiado nun 82% pola Secretaría Xeral para o Deporte e nun 18% pola ONCE, procurará a integración laboral das e dos deportistas galegos/as de alto nivel unha vez acabada a súa vida deportiva, traballando previamente na compensación das dificultades que a práctica do deporte de alta competición pode causar na formación e na integración laboral dos/as deportistas.

A quen vai dirixido?

A todos os deportistas de alto nivel de Galicia, aos que ostentan o devandito recoñecemento ou o tiveron no seu momento.

Como funciona?

O programa funciona da seguinte maneira:

  1. En primeiro lugar realizarase un contacto telefónico coas e cos deportistas galegos de alto nivel por medio das técnicas do programa (Marina e Marta) para explicarlles o funcionamento do mesmo, interesarse pola súa situación laboral e pola súa intención de participar ou non no programa.
  2. Concrétase unha primeira entrevista para traballar coa ou co deportista en procura da súa inserción laboral utilizando para iso distintas ferramentas de información, orientación, asesoramento e formación, esta última dirixida a axustar o perfil de cada deportista ás demandas laborais específicas das empresas.
  3. Concretaranse sucesivas entrevistas de orientación e seguimento nas cidades máis próximas ao domicilio da e do deportista para definir a súa situación actual, ben para xerarlle oportunidades de emprego poñéndoa en contacto coas empresas, ben traballando na formación previa para optar ás devanditas oportunidades. Unha vez que a/o deportista se converte en “candidata/o”, fáiselle entrega do dossier personalizado que inclúe o currículo e unha carta de presentación personalizada asinada pola secretaria xeral para o Deporte.
  4. Paralelamente ás actuacións anteriores, levarase a cabo unha captación de empresas para participar no programa Eu son DGAN e visitaranse estas para valorar os postos de traballo máis adecuados ás e aos deportistas incorporados/as ao programa. Posteriormente selecciónanse as e os deportistas interesados/as nos postos de traballo ofertados e fáiselles entrega do currículo personalizado para que, previa preparación, asistan a unha entrevista coa empresa, de ser o caso, acompañados por algún técnico do programa.
  5. Finalmente, faise un dobre seguimento coa empresa e coas e cos deportistas, que no caso de volver á situación de desemprego, serán preparados/as para ser “candidatas ou candidatos” a outro posto.

Contacto

O contacto cos/as deportistas galegos/as de alto nivel levarase a cabo en dúas fases:

  • 1ª Fase: deportistas que teñan en vigor o recoñecemento de DGAN e sexan maiores de idade
  • 2ª Fase: deportistas que tiveron no seu momento o recoñecemento de DGAN

Se es deportista galego/a de alto nivel e estás interesada/o en incorporarte ao programa, envía ao equipo do programa un correo electrónico achegando nun documento:

  • o teu nome
  • a especialidade deportiva na que compites
  • os méritos deportivos que te acreditan como DGAN
Equipo do programa Eu son DGAN
Técnica/o Pontevedra/Ourense A Coruña/Lugo DGAN con discapacidade
Marina Mirás Posada Marta Varela Otero Berta Gómez López
Teléfonos 663 008 410 663 008 405 662 915 769
Correo electrónico mmiras@ilunion.com mavarela@ilunion.com bgomezl.inserta@fundaciononce.es
Inserta Santiago 981 554 483
Sede

Escola Galega de Administración Pública
Planta 1ª, oficina 109
Rúa de París 2, 15707 Santiago de Compostela

Cantón Grande 3, 15003
A Coruña
Horario de atención ao público 9:00 - 15:00
16:00 - 18:00