Procesos Electorais 2022

 

CIRCULARES / COMUNICADOS

17.02.2022  |  CIRCULAR 01/2022 - Instrucións do Proceso Electoral 2022

21.04.2022  |  CIRCULAR 02/2022 - Prazos do Calendario Electoral 2022

12.08.2022  |  CIRCULAR 03/2022 - Instrucións voto por correo

05.10.2022  |  CIRCULAR 04/2022 - Instrucións envío documentación proceso electoral á Secretaría Xeral para o Deporte