Convocatorias
23/01/2024

PR961A-Axudas DGAN 2023

  • RESOLUCIÓN DE RECLAMACIÓNS DE 23 DE XANEIRO DE 2024 DO PRESIDENTE DA FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO, SOBRE A CONVOCATORIA DE AXUDAS A PERSOAS DEPORTISTAS GALEGAS DE ALTO NIVEL "AXUDAS DGAN 2023"
  • RESOLUCIÓN DE 6 DE OUTUBRO DE 2023 DO PRESIDENTE DA FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO, SOBRE A CONVOCATORIA DE AXUDAS A PERSOAS DEPORTISTAS GALEGAS DE ALTO NIVEL "AXUDAS DGAN 2023"
  • LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS, PENDENTES DE SUBSANACIÓN E DENEGADAS POR NON CUMPRIR CO APARTADO 3.PERSOAS BENEFICIARIAS-
  • BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS A DEPORTISTAS GALEGOS/AS DE ALTO NIVEL “AXUDAS DGAN 2023”
  • ANEXOS I, II, III
  • ANUNCIO DOG