Convocatorias

 • 05/01/2022
  Plazo: 
  desde 06/01/2022 hasta 07/02/2022

  RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento deportivo especializado de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento PR945C).

 • 05/01/2022
  Plazo: 
  desde 06/01/2022 hasta 07/02/2022

  RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento PR949A).

 • 29/12/2021
  • RESOLUCIÓN DE 29 DE DECEMBRO DE 2021 DO PADROADO DA FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO SOBRE A CONVOCATORIA DE AXUDAS A DEPORTISTAS GALEGOS/AS DE ALTO NIVEL “AXUDAS DGAN 2021”
  • LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS, A SUBSANAR E DENEGADAS DA CONVOCATORIA DE AXUDAS A DEPORTISTAS GALEGOS/AS DE ALTO NIVEL “AXUDAS DGAN 2021”
  • BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS A DEPORTISTAS GALEGOS/AS DE ALTO NIVEL “AXUDAS DGAN 2021”
 • 17/12/2021

  Publícase a resolución definitiva do Plan de patrocinio dos equipos de alta competición de Galicia. Tempada 2021/2022 - 1ª Fase.

 • 15/12/2021

  RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2021, pola que amplía o prazo de xustificación previsto na Resolución do 6 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se procede á segunda convocatoria do ano 2021 para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a adquisición de equipamentos deportivos (código de procedemento PR949A).

 • 09/12/2021

  Publícase a listaxe provisional do PR961A-AXUDAS DGAN 2021, con solicitudes admitidas, con documentación incompleta e que non cumpren co apartado 3. Persoas beneficiarias.

 • 03/12/2021

  RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas de subvencións a entidades deportivas convocadas pola Resolución do 14 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas directas a federacións deportivas, clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para a reactivación da actividade deportiva competitiva no contexto da COVID-19, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento DE402A).

   

  RESOLUCIÓN pola que se amplía o prazo de xustificación ata o 27.12.2021.

   

 • 24/11/2021

  CORRECCIÓN DE ERROS. RESOLUCIÓN do 19 de novembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se publica a relación definitiva das entidades desestimadas e inadmitidas e a relación das entidades admitidas e baremadas, presentadas ao abeiro da Resolución do 6 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se procede á segunda convocatoria do ano 2021 para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a adquisición de equipamentos deportivos (código de procedemento PR949A).

 • 19/11/2021

  RESOLUCIÓN do 19 de novembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se publica a relación definitiva das entidades desestimadas e inadmitidas e a relación das entidades admitidas e baremadas, presentadas ao abeiro da Resolución do 6 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se procede á segunda convocatoria do ano 2021 para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a adquisición de equipamentos deportivos (código de procedemento PR949A).

 • 11/11/2021

  La Secretaría General para el Deporte, a través de la Fundación Deporte Gallego, viene de publicar en el Diario Oficial de Galicia el anuncio de una nueva convocatoria de las Ayudas a Deportistas Gallegos de Alto Nivel, en este caso las del año 2021. Desde la creación de estas ayudas en el año 2005, el importe total de las mismas asciende a más de 5,8 millones de euros y beneficiando la cerca de 850 deportistas. Con esta nueva convocatoria para 2021, que consigue los 200.000 euros de presupuesto y llegará a unas dos centenas de deportistas, las Ayudas DGAN otorgadas por la Xunta sumarán 6 millones de euros y alrededor de un millar de deportistas beneficiados a lo largo de la historia.