Convocatorias
11/10/2023

DE401C - Subvencións CONCELLOS (obras/equipamentos) – Ampliación do prazo de execución e xustificación dos investimentos

ORDE do 9 de outubro de 2023 pola que se amplía o prazo de execución e xustificación dos investimentos establecido no artigo 16 da Orde 21 de marzo de 2023, pola que se establecen as bases reguladoras, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a concellos para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal e para a adquisición de material deportivo inventariable, e se procede á súa convocatoria para os anos 2023 e 2024 (código de procedemento DE401C).