Convocatorias
01/06/2022

PR949A – Subvencións EQUIPAMENTO – Baremación provisional das entidades admitidas

RESOLUCIÓN do 23 de maio de 2022, da Subdirección Xeral de Plans e Programas, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se publica a baremación provisional das entidades admitidas, presentadas ao abeiro da Resolución de 13 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento PR949A).