Convocatorias
11/04/2018

Subvenciones a entidades deportivas

Plazo: 
desde 12/04/2018 hasta 11/05/2018
Plazo de fin: 
Pendiente fin de plazo

Convocatoria de subvenciones a entidades deportivas por la participación en competiciones oficiales

CONVOCATORIA

- Texto da convocatoria e bases reguladoras (DOG 11.04.2018) (VER)

- Guía para o solicitante (VER)

 

PRAZO

- Do 12 de abril ao 11 de maio de 2018

 

DOCUMENTACIÓN

- Para presentar a solicitude: Ir á sede electrónica e premer en “Tramitación en liña” (IR Á SEDE)

- Para descargar anexos: ir á sede electrónica e ver na parte inferior da pantalla (e despregar) (IR Á SEDE)

- Poder de representación (axuntar este documento no caso de que non sexa o/a presidente/a da entidade quen actúe como persoa representante na tramitación deste procedemento) (VER)

-----------------

Só no caso de entidades que nunca estiveran dadas de alta nas seguintes aplicacións, solicitar alta en:

- Galicia Activa (premer en "Solicitar contra como xestor") (IR)

- Plataforma de xestión de plans, programas, actividades e eventos de Galicia Saudable (premer en "solicitar rexistro") (IR)

(a confirmación da alta será enviada ao club vía e-mail nas seguintes 24-48 horas; non obstante non fai falta agardar á recepción da alta para presenta a solicitude).

-----------------

 

Servizos provinciais de deportes:

- A CORUÑA: 881 960768 - Praza Agustín Díaz, 1 - 15008 A Coruña

- LUGO: 982 294568 - Edificio Administrativo Ronda da Muralla 70, 1º - 27071 Lugo

- OURENSE: 988 386050 - Avda. Habana, 79, 4ª planta - 32004 Ourense

- VIGO (Sección Promoción Deportiva): 886 218282 - Fotógrafo Luis Ksado, 17 - 36209 Vigo