Próximas convocatorias

 • 02/07/2020
  Plazo: 
  desde 11/07/2020 hasta 10/08/2020

  RESOLUCIÓN do 1 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se modifica a Resolución do 16 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se procede a súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento PR945C), e pola que se fan públicas as listaxes definitivas das entidades beneficiarias, así como das solicitudes denegadas, inadmitidas e desistidas.

 • 11/04/2018
  Plazo: 
  desde 12/04/2018 hasta 11/05/2018
  Plazo de fin: 
  Pendiente fin de plazo

  Convocatoria de subvenciones a entidades deportivas por la participación en competiciones oficiales