Próximas convocatorias

 • 12/02/2024
  Plazo: 
  desde 20/02/2024 hasta 04/03/2024

  RESOLUCIÓN do 8 de febreiro de 2024, da Subdirección Xeral de Plans e Programas da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda, as solicitudes inadmitidas e as solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Orde do 4 de decembro de 2023, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento deportivo especializado de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2024 (código de procedemento PR945C).

 • 01/03/2024
  Plazo: 
  desde 02/03/2024 hasta 15/03/2024

  LISTAXE cos datos deportivos aportados polas federacións deportivas galegas para a valoración das solicitudes de subvención (PR945C)