Convocatorias

 • 15/12/2021

  RESOLUCIÓN do 15 de decembro de 2021, pola que amplía o prazo de xustificación previsto na Resolución do 6 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se procede á segunda convocatoria do ano 2021 para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a adquisición de equipamentos deportivos (código de procedemento PR949A).

 • 09/12/2021

  Publícase a listaxe provisional do PR961A-AXUDAS DGAN 2021, con solicitudes admitidas, con documentación incompleta e que non cumpren co apartado 3. Persoas beneficiarias.

 • 03/12/2021

  RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas de subvencións a entidades deportivas convocadas pola Resolución do 14 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas directas a federacións deportivas, clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para a reactivación da actividade deportiva competitiva no contexto da COVID-19, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento DE402A).

   

  RESOLUCIÓN pola que se amplía o prazo de xustificación ata o 27.12.2021.

   

 • 24/11/2021

  CORRECCIÓN DE ERROS. RESOLUCIÓN do 19 de novembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se publica a relación definitiva das entidades desestimadas e inadmitidas e a relación das entidades admitidas e baremadas, presentadas ao abeiro da Resolución do 6 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se procede á segunda convocatoria do ano 2021 para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a adquisición de equipamentos deportivos (código de procedemento PR949A).

 • 19/11/2021

  RESOLUCIÓN do 19 de novembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se publica a relación definitiva das entidades desestimadas e inadmitidas e a relación das entidades admitidas e baremadas, presentadas ao abeiro da Resolución do 6 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se procede á segunda convocatoria do ano 2021 para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a adquisición de equipamentos deportivos (código de procedemento PR949A).

 • 11/11/2021

  La Secretaría General para el Deporte, a través de la Fundación Deporte Gallego, viene de publicar en el Diario Oficial de Galicia el anuncio de una nueva convocatoria de las Ayudas a Deportistas Gallegos de Alto Nivel, en este caso las del año 2021. Desde la creación de estas ayudas en el año 2005, el importe total de las mismas asciende a más de 5,8 millones de euros y beneficiando la cerca de 850 deportistas. Con esta nueva convocatoria para 2021, que consigue los 200.000 euros de presupuesto y llegará a unas dos centenas de deportistas, las Ayudas DGAN otorgadas por la Xunta sumarán 6 millones de euros y alrededor de un millar de deportistas beneficiados a lo largo de la historia.

 • 09/11/2021

  RESOLUCIÓN do 9 de novembro de 2021, da Subdirección Xeral de Plans e Programas da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda, as solicitudes inadmitidas e as solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Resolución do 14  de setembro de 2021 da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas directas a federacións deportivas, clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para a reactivación da actividade deportiva competitiva no contexto da COVID-19, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento DE402A).

 • 29/10/2021

  RESOLUCIÓN do 29 de outubro de 2021, da Subdirección Xeral de Plans e Programas da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda e as solicitudes en motivo de inadmisión, presentadas ao abeiro da Resolución do 6 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se procede á segunda convocatoria do ano 2021 para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a adquisición de equipamentos deportivos (código de procedemento PR949A).