Programas de tecnificación e rendemento deportivo

CURSO 2023-24

ORDE do 28 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, para persoas colaboradoras na residencia do Centro Galego de Tecnificación Deportiva para o curso 2023/24, e pola que se procede á súa convocatoria (código de procedemento DE400A).

ORDE do 3 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2023/24, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PR952A).

CURSO 2022-23

ORDE do 26 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2022/23, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PR952A).

ORDE do 8 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, para persoas colaboradoras na residencia do Centro Galego de Tecnificación Deportiva para o curso 2022/23, e se realiza á súa convocatoria (código de procedemento DE400A).

 

CURSO 2021-22

RESOLUCIÓNS, do 9 e do 10 de setembro polas que se fan públicas as listaxes definitivas das prazas concedidas para o grupo de rendemento ao abeiro da Resolución do 9 de xullo de 2021 (DOG 19.07.2021), pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2021/2022, e se procede a súa convocatoria (código de procedemento PR952A). 

RESOLUCIÓN do 9 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas das prazas concedidas para o grupo de tecnificación ao abeiro da Resolución do 9 de xullo de 2021 (DOG 19.07.2021), pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2021/2022, e se procede a súa convocatoria (código de procedemento PR952A)

RESOLUCIÓN do 9 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2021/22, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PR952A).

RESOLUCIÓN do 9 de xullo de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, para persoas colaboradoras na residencia do Centro Galego de Tecnificación Deportiva para o curso 2021/22, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento DE400A).

 

CURSO 2020-21

RESOLUCIÓN do 6 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2020/21, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PR952A).

RESOLUCIÓN do 23 de setembro de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas das prazas concedidas para o grupo de rendemento ao abeiro da Resolución do 6 de xullo de 2020 (DOG 14.07.2020), pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de prazas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2020/2021, e se procede a súa convocatoria (código de procedemento PR952A).

RESOLUCIÓN do 1 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, para persoas colaboradoras na residencia do Centro Galego de Tecnificación Deportiva para o curso 2020/21, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento DE400A).

Listaxe provisional das solicitudes de colaboradores 2020-2021

Listaxe definitiva da prazas concedidas para colaboradores 2020-2021 

Resolución do órgano de selección para a contratación con carácter temporal dun/dunha titulado/a superior médico/a no CGTD

 

17.09.2020  Lista definitiva de prazas concedidas:

23.09.2020  Lista definitiva de prazas concedidas:

 

CURSO 2019-20

08.08.2019  Listas provisionais de avaliación de solicitudes

Grupo de Tecnificación

Grupo de Rendemento (Residente 2, Externo 2, Élite)

Bolseiros colaboradores

RESOLUCIÓN da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as bolsas concedidas ao abeiro da Resolución do 22 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, para persoas colaboradoras na residencia do Centro Galego de Tecnificación Deportiva para o curso 2019/2020, e pola que se procede a súa convocatoria (código de procedemento DE400A)

RESOLUCIÓNS do 5 de setembro de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas das prazas concedidas tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2019/2020

 

CURSO 2018-19

RESOLUCIÓN do 12 de setembro de 2018, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas das bolsas concedidas para o grupo de tecnificación ao abeiro da Resolución do 13 de xullo de 2018 (DOG 24.07.2018) pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2018/2019.

RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2018, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas das bolsas concedidas para o grupo de rendemento ao abeiro da Resolución do 13 de xullo de 2018 (DOG 24.07.2018) pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2018/2019.

 

CURSO 2017-18

RESOLUCIÓN do 7 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, de tecnificación e rendemento deportivo para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva para a tempada 2017/2018, e se procede á súa convocatoria

31.08.2017 Listaxe provisional de avaliación

Listaxe provisional de avaliación de solicitudes tempada 2017-2018 (Tecnificación)

07.09.2017 Propostas de resolución de avaliación de solicitudes - tempada 2017/2018

Proposta de resolución de avaliación de solicitudes TECNIFICACIÓN - tempada 2017/2018

Proposta de resolución de avaliación de solicitudes RESIDENTE 2 - tempada 2017/2018

Proposta de resolución de avaliación de solicitudes EXTERNO 2 - tempada 2017/2018

Proposta de resolución de avaliación de solicitudes ELITE - tempada 2017/2018

Proposta de resolución de avaliación de solicitudes CG VELA - tempada 2017/2018​

 

20.09.2017 Resolución pola que se fan públicas as listaxes definitivas de bolsas concedidas - tempada 2017/2018

Resolución do 20 de setembro de 2017, pola que se fan públicas as listaxes definitivas das bolsas concedidas para o grupo de tecnificación e rendemento

 

CURSO 2016-17

CENTRO GALEGO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA (Pontevedra)

26.08.2016 Concesión de bolsas para colaboradores na residencia

(DOG 26.08.2016) Resolución do 18 de agosto de 2016, da Secretaría xeral para o Deporte pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de bolsas, en réxime de concorrencia competitiva, para persoas colaboradoras na residencia do Centro Galego de Tecnificación Deportiva para o curso 2016/2017, e pola que se procede á súa convocatoria

Texto da convocatoria

Corrección erros da convocatoria  (DOG 31.08.2016) -- Anexo I solicitude

Anexo solicitude en castelán

Anexo solicitude en galego

Listaxe provisional de avaliación -- Publicado 12.10.2016

07.07.2016 Concesión de bolsas de tecnificación e rendemento deportivo

Convocatoria 2016-2017

Anexos convocatoria 2016-2017

Tramitación por vía electrónica da convocatoria 2016-17

Proceso de resolución:

Listaxe provisional de avaliación de solicitudes tempada 2016-17 (Tecnificación) -- Publicado 24.08.2016

Listaxe provisional de avaliación de solicitudes tempada 2016-17 (Rendemento) -- Publicado 25.08.2016

Listaxe provisional de avaliación de solicitudes tempada 2016-17 (Centro Galego de Vela) -- Publicado 25.08.2016

Alegacións e resolución -- Publicado 26.09.2016

GRUPO TECNIFICACIÓN

LISTAXE DEFINITIVA (PREVIA ACEPTACIÓN DA BOLSA) -- Publicado 08.09.2016

O beneficiario disporá dun prazo de dez días para a súa aceptación; transcorrido este sen que se produza manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada (Artigo 7.4 da convocatoria).

LISTAXE DEFINITIVA GRUPO TECNIFICACIÓN (coas baixas cubertas) -- Publicado 20.09.2016

BAIXAS

Baixas da listaxe no grupo de tecnificación:

 • 09.09.2016 - Silvia García Gesto  (Taekwondo) - Renuncia á bolsa concedida
 • 09.09.2016 -  Alberto Verea Seijas (Taekwondo) - O centro de estudos comunica un erro no boletín de notas. Baixa por non promoción de curso escolar (Artigo 10)
 • 19.09.2016 - Carmen Salgado Ave (Loita) - Renuncia á bolsa concedida
 • 19.09.2016 - Arturo Ramos Rey (Tríatlon) - Renuncia á bolsa concedida
 • 19.09.2016 - María Pérez Aragunde (Piragüismo) - Renuncia á bolsa concedida
 • 19.09.2016 - Xavier Ordoñez Muñiz (Piragüismo) - Renuncia á bolsa concedida

As baixas cubriranse, se así o estima oportuno a Secretaría Xeral para o Deporte, con deportistas pertencentes a calquera das federacións con presenza no CGTD seguindo a lista de espera dos deportistas valorados e que non acadaron praza, quedando fóra da listaxe definitiva de admitidos.Terase en conta, por cuestións organizativas da residencia, que cumpran cos requisitos de curso e xénero do deportista que causou baixa (Artigo 13).

ALTAS -- 19.09.2016

Nome                                    Curso           Modalidade                            Praza                 Puntos

García Vidal, Yeray

2ºBACH

PIRAGÜISMO

Residente

Nova

15

Pardo Dos Santos, Lorena

4ºESO

TAEKWONDO

Residente

Nova

15

Rodríguez García, Uxía

4ºESO

TAEKWONDO

Residente

Nova

15

García Bernárdez, Paola

3ºESO

REMO

Residente

Nova

15

Jiménez Deza, María

4ºESO

ATLETISMO

Externo - 1

Renova

14

Fuego López, Ángel

3ºESO

PIRAGÜISMO

Externo - 1

Nova

14

 

GRUPO RENDEMENTO

LISTAXE DEFINITIVA -- Publicado 09.09.2016

O beneficiario disporá dun prazo de dez días para a súa aceptación; transcorrido este sen que se produza manifestación expresa, entenderase tacitamente aceptada (Artigo 7.4 da convocatoria).

LISTAXE DEFINITIVA GRUPO RENDEMENTO (coas baixas cubertas) -- Publicado 25.10.2016

BAIXAS

Baixas do listado no grupo de rendemento:

 • 19.09.2016 - Christian Curopos Costa (Atletismo - Ext. 3) - Renuncia á bolsa concedida
 • 19.09.2016 - Damián Iglesias Vilela (Loita - Ext. 2) - Renuncia á bolsa concedida
 • 19.09.2016 - María Vilas Vidal (Natación - Residente +18) - Convocada RFEN - Blume
 • 20.09.2016 - Manuel Ochoa Fernández (Slalom - Residente +18) - Convocado por RFEP - La Seu D´Urgell
 • 20.09.2016 - Natalia García Naveiro (Piragüismo - Residente +18) - Convocado por RFEP-  Sevilla
 • 20.09.2016 - Camila Aldana Morison Rey (Piragüismo - Residente +18) - Convocado por RFEP - Sevilla
 • 20.09.2016 - Alex Bernárdez González (Piragüismo - Residente +18) - Convocado por RFEP - Sevilla
 • 20.09.2016 - Adrián Sieiro Barreiro (Piragüismo - Ext. 2) - Convocado por RFEP - Sevilla
 • 21.09.2016 - Aroa Freije Torneiro (Tríatlon - Residencia +18) - Renuncia á bolsa concedida
 • 25.10.2016 - Sergio Campos Varela (Natación - Ext. 3) - Renuncia á bolsa concedida

ALTAS

Altas da listaxe no grupo de rendemento:

 • Brais Castro Pereira (Slalom - Residente +18)
 • Brais Pereira Amorín (Judo - Residente +18)
 • Miguel Ángel Pérez Domínguez (Piragüismo - Residente +18)
 • Oscar Alonso Alonso (Remo - Residente +18)
 • Adrián Prada Pérez (Piragüismo - Ext. 2)

GRUPO RENDEMENTO

ALTAS

 • Niolás Rodríguez García - Paz (Vela - CGV)

LISTAXE DEFINITIVA CENTRO GALEGO DE VELA (coas baixas cubertas) -- Publicado 22.09.2016

 

- Convocatoria 2015-2016

- Anexos convocatoria 2015-2016 

- Listaxe definitiva de admitidos para o Centro Galego de Tecnificación Derportiva para a tempada 2015-2016 

 

Convenios de colaboración entre a Secretaría Xeral para o Deporte e as federacións españolas para o desenvolvemento de programas deportivos estatais de alto rendemento no CGTD

- Bádminton

- Judo

-