Saúdo

José Ramón Lete Lasa

O deporte e a actividade física son elementos esenciais no desenvolvemento individual e colectivo. Ferramentas de saúde e calidade de vida, de educación e de integración, e factores significativos tamén para o desenvolvemento económico local e rexional, a práctica deportiva e de actividade física forman parte da axenda do Goberno de Galicia a través da realización de programas e actuacións destinadas ao fortalecemento do sector e dos axentes deportivos.

O compromiso con este desenvolvemento integral do deporte galego, e que procura abarcar todas as súas facetas e funcionalidades, non impide que a atención á competición sexa un dos principais compoñentes da política deportiva da Xunta de Galicia, e onde as relacións de colaboración e apoio con federacións, clubs e deportistas son eixe esencial dos programas e das actuacións desenvolvidas. Dende o deporte en idade escolar ata a práctica integradora e inclusiva, pasando polo fortalecemento do deporte feminino e a atención aos deportistas de alto nivel durante e despois da súa dedicación deportiva, a Secretaría Xeral para o Deporte busca a cobertura necesaria para unha práctica deportiva segura que conduza á súa xeneralización entre a poboación galega, así como a procurar as condicións máis adecuadas que coadxuven aos nosos clubs e deportistas nas súas respectivas competicións deportivas dentro e fora de Galicia. 

Esta aposta polo deporte, é unha aposta por unha Galicia máis saudable e con mellor calidade de vida, máis igualitaria e integradora, máis competitiva e mellor.

José Ramón Lete Lasa

Naceu en San Sebastián en agosto de 1957. Licenciado en Dereito, Psicoloxía, Filosofía e Ciencias da Educación, é tamén Diplomado en Maxisterio. Pertence ao corpo superior da Administración da Xunta de Galicia e posúe o diploma de directivos da Xunta de Galicia. Cursou distintos cursos de postgrado nos ámbitos dos recursos humanos e a xestión pública.

No ámbito deportivo, do 1978 a 1990 foi profesional do baloncesto no Estudantes de Madrid, CAI de Zaragoza, Breogán de Lugo, Obradoiro de Santiago e no Bosco de Vigo.

No tocante á xestión pública, dende o seu ingreso na Administración Pública no 1978, ocupou distintos postos nos departamentos de Educación, Sanidade e Presidencia da Administración autonómica galega, ata o seu nomeamento no 1997 como director xeral da Fundación Internacional e para Iberoamérica de Administración e Políticas Públicas do Ministerio da Presidencia (1997-2003). Dende o 2003 ocupou distintos cargos directivos no ámbito da xestión deportiva na Xunta de Galicia e en Madrid, ata o seu nomeamento como Presidente do Consejo Superior de Deportes en novembro do 2016. Desde decembro do 2018 é secretario xeral para o Deporte.