Directorio

Enderezos:
Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2º andar, 15781 Santiago de Compostela
Praza Agustín Díaz 1, 1º, 15008 A Coruña

Teléfonos:

881 996 373 / 72 (Santiago de Compostela)
690 371 354 (A Coruña)

E-mail: fundaciondeportegalego.pr@xunta.gal