Directorio

Enderezos:
Rúa Madrid 2-4 (Fontiñas), 2º andar, 15781 Santiago de Compostela
Praza Agustín Díaz 1, 1º, 15008 A Coruña

Teléfonos:

Administración (Santiago de Compostela):

Alicia Seijas Peña-881 996 373

Noelia Rivas Pazó - 881 996 372

Dirección Técnica (Santiago de Compostela):

Luciano Díaz Martínez - 881 996 375

Gonzalo Mella Liñares - 881 996 377

Miguel Rodríguez del Corral - 881 996 376

Dirección Técnica (A Coruña)
Sonia Martínez Jiménez - 678 634 974 - 690 371 354

E-mail: fundaciondeportegalego.pr@xunta.ga