Transparencia e Goberno aberto

A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, regula a transparencia e o bo goberno no ámbito da Administración Pública de Galicia. Os mecanismos de transparencia e de bo goberno funcionan como contrapesos que garanten a protección da cidadanía fronte a hipotéticas arbitrariedades do poder público e o uso indebido dos cartos ou patrimonio públicos.

Seguindo os principios recolidos nesta lei, a Fundación Deporte Galego pon a disposición da cidadanía, nas seguintes ligazóns, os conditos relativos a: