Transparencia e Goberno aberto

  • Estatutos
  • Traxectoria profesional e retribución do director-xerente
  • Plan anual e orzamento
  • Contas anuais
  • Convenios firmados de patrocinio (anuais)
  • Instrucións internas de contratación
  • Codigo ético e de bo goberno