Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia

Orde do 23 de xuño de 2021 pola que se establecen os criterios técnicodeportivos para a obtención das condicións de persoa deportista de alto nivel, alto rendemento deportivo e rendemento deportivo de base, e os criterios deportivos para o recoñecemento dos núcleos de adestramento deportivo especializado

Solicitude

Está dispoñible na sede electrónica o procedemento PR948A para a solicitude do recoñecemento da cualificación de deportista galego de alto nivel.

Modelos de solicitude de recoñecemento da condición de deportista galego/a de alto nivel:

Anexo I. Solicitude

Anexo II. Certificación de datos da federación deportiva

Outros modelos (Se a solicitude se fai por sede electrónica xa se accede a eles dentro "da miña sede" no procedemento PR948A, na pestana accións)

Modelo de representación

Modelo de emenda

 

Solicitude NADE

PR948B - Recoñecemento da condición de núcleo de adestramento especializado.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Deportistas Galegos de Alto Nivel recoñecidos 2021