Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro, polo que se regula a cualificación dos deportistas galegos de alto nivel e os programas de beneficios dirixidos a estes.

Orde do 30 de maio de 2005 pola que se establecen os criterios para o recoñecemento dos deportistas galegos de alto nivel, en desenvolvemento do Decreto 6/2004, do 8 de xaneiro.

Solicitude

RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2018, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se aproba o modelo de solicitude para o recoñecemento da cualificación de deportista galego de alto nivel.

Está dispoñible na sede electrónica o procedemento PR948A para a solicitude do recoñecemento da cualificación de deportista galego de alto nivel.

Modelos de solicitude de recoñecemento da condición de deportista galego/a de alto nivel:

Anexo I. Solicitude

Anexo II. Certificación de datos da federación deportiva

Outros modelos (Se a solicitude se fai por sede electrónica xa se accede a eles dentro "da miña sede" no procedemento PR948A, na pestana accións)

Modelo de representación

Modelo de emenda

_____________________________________________________________________________________________________________

Deportistas Galegos de Alto Nivel recoñecidos 2019