NORMATIVA:

  • Decreto 165/2020, do 17 de setembro, polo que se regula o deporte de alto nivel, de alto rendemento e de rendemento deportivo de base de Galicia
  • Orde do 23 de xuño de 2021 pola que se establecen os criterios técnicodeportivos para a obtención das condicións de persoa deportista de alto nivel, alto rendemento deportivo e rendemento deportivo de base, e os criterios deportivos para o recoñecemento dos núcleos de adestramento deportivo especializado

 

SOLICITUDE DE RECOÑECEMENTO:

 

ÚLTIMOS RECOÑECEMENTOS:

Núcleos de Adestramento Deportivo Especializados