Adestra #NaCasa

Adestra #NaCasa

Repositorio de arquivos, documentos, ligazóns e material de diversa índole orientado ao adestramento na casa en tempos de confinamento, elaborado por técnicos galegos, nomeadamente do Centro Galego de Tecnificación Deportiva. O obxecto deste espazo é axudar a todos os deportistas galegos neste período, así como optimizar os efectos positivos e minimizar os prexuízos da declaración do estado de alarma no eido deportivo.

 

Atletismo:

Bádminton:

Balonmán:

Fútbol:

Kárate e D.A.:

Judo e D.A.:

Loita e D.A.:

Natación:

Piragüismo:

Remo:

Salvamento e Socorrismo:

Taekwondo:

Tiro olímpico:

Tríatlon e Péntatlon Moderno:

Xadrez:

Ximnasia:

Vela: