Escola Galega do Deporte

A Escola pertence á Secretaría Xeral para o Deporte, e ten entre outras funcións a de promover e autorizar as ensinanzas deportivas no período transitorio que desenvolven as federacións deportivas galegas, conducentes á obtención do diploma de adestrador deportivo de Nivel I, II ou III do deporte correspondente.

Outra importante función da Escola é o deseño de programas de actuacións formativas puntuais que se desenvolverían con formatos diversos como xornadas, seminarios ou congresos ao respecto de temas concretos relacionados co deporte.

A Lei xeral do deporte de Galicia fala de que a Administración autonómica elaborará os programas das ensinanzas de técnicos de acordo coas competencias que lle corresponden á comunidade autónoma, e que establecerá os programas de formación e perfeccionamento de técnicos en materia deportiva en colaboración coas federacións deportivas galegas. Neste mesmo capítulo descríbese á Escola Galega para o Deporte como o centro reitor das ensinanzas deportivas no ámbito de Galicia e tamén como o centro de documentación deportiva.

A Escola Galega do Deporte está autorizada para impartir o bloque común das actividades de formación deportiva (Orde do 18 de xullo de 2017)

A Escola Galega do Deporte está autorizada para impartir o bloque común das actividades de formación deportiva na modalidade a distancia (Orde do 21 de febreiro de 2018)

Proba de conxunto de Piragüismo - xullo 2017

  • Resolución do 27 de setembro da Secretaría Xeral para o Deporte pola que se publica a relación de puntuacións da proba de conxunto de piragüismo para a incorporación ao período transitorio das formacións deportivas e federativas entre os anos 2002 e 2007
  • Resolución do 18 de agosto da Secretaría Xeral para o Deporte pola que se publica a relación provisional de puntuacións da proba de conxunto de piragüismo para a incorporación ao período transitorio das formacións deportivas federativas entre os anos 2002 e 2007
  • Resolución do 8 de agosto da Secretaría Xeral para o Deporte pola que se publica a lista de admitidos á proba de conxunto de piragüismo para a incorporación ao período transitorio das formacións deportivas federativas entre os anos 2002 e 2007
  • Resolución do 3 de xullo Corrección de erros na lista de admitidos e excluídos á proba de conxunto de piragüismo que modifica a resolución do 29 de xuño
  • Resolución do 29 de xuño da Secretaría Xeral para o Deporte pola que se publica a lista de admitidos e excluídos á proba de conxunto de piragüismo para a incorporación ao período transitorio das formacións deportivas federativas entre os anos 2002 e 2007 e o tribunal avaliador da proba
  • Resolución do 24 de maio de 2017 da Secretaría Xeral para o Deporte pola que se convoca a proba de conxunto de piragüismo para a incorporación ao período transitorio das formacións deportivas federativas realizadas pola Federación Galega de Piragüismo entre os anos 2002 e 2007