Convocatorias
09/08/2023

DE401C - Subvencións CONCELLOS (obras/equipamentos) – 2ª convocatoria de 2023

Prazo: 
desde 10/08/2023 ata 11/09/2023

ORDE do 28 de xullo de 2023 pola que se procede á segunda convocatoria do ano 2023 para a concesión de subvencións, plurianuais e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a concellos para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal e para a adquisición de material deportivo inventariable (código de procedemento DE401C).