Convocatorias
04/08/2023

DE401D – Subvencións OBRAS entidades deportivas – Solicitudes suxeitas a emenda, solicitudes inadmitidas e solicitudes admitidas.

Prazo: 
desde 18/08/2023 ata 31/08/2023

RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2023, da Subdirección Xeral de Xestión Deportiva da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda, as solicitudes inadmitidas e as solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Orde do 6 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a entidades deportivas para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas, e se convoca para os anos 2023 e 2024 (código de procedemento DE401D).

     Contacto:

     Entidades A CORUÑA: 881 960768 / 72

     Entidades LUGO: 982 294568 / 59

     Entidades OURENSE: 988 386045 / 44

     Entidades PONTEVEDRA: 886 218281 – 986 803926