Convocatorias
25/09/2023

DE401C - Subvencións CONCELLOS (obras/equipamentos) – 2ª convocatoria 2023 – Listaxe solicitudes a emendar, solicitudes inadmitidas e solicitudes admitidas.

RESOLUCIÓN do 20 de setembro de 2023, da Subdirección Xeral de Xestión Deportiva da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda, as solicitudes inadmitidas e as solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Orde do 28 de xullo de 2023 pola que se procede á segunda convocatoria do ano 2023 para a concesión de subvencións, plurianuais e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a concellos para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal e para a adquisición de material deportivo inventariable (código de procedemento DE401C).

Publicacións anteriores relacionadas: