Convocatorias
25/09/2023

DE401D – Subvencións OBRAS entidades deportivas – Listaxe definitivo de entidades beneficiarias e de solicitudes desestimadas e inadmitidas.

RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2023 pola que se resolven as solicitudes para a concesión das subvencións previstas na Orde do 6 de xuño de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a entidades deportivas para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas, e se convocan para os anos 2023 e 2024 (código de procedemento DE401D).

Publicacións anteriores relacionadas: