Convocatorias
13/02/2023

Acta do tribunal cualificador para o nomeamento dun médico/a para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra

ACTA nº 2 do tribunal cualificador para o nomeamento dun/ha médico/a (subgrupo a1) en calidade de persoal funcionario interino na Secretaria Xeral para o Deporte-Centro Galego de Tecnificación Deportiva en Pontevedra