Convocatorias
01/02/2023

Convocatoria dun posto de médico/a para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva

Prazo: 
desde 06/02/2023 ata 10/02/2023

BASES DA CONVOCATORIA PARA O NOMEAMENTO DUN/DUNHA MÉDICO/A (SUBGRUPO A1) COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A, PARA A SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE - CENTRO GALEGO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA (PONTEVEDRA)

  • ANEXO I - Solicitude de participación no proceso selectivo
  • ANEXO II - Declaración xurada

Prazo de presentación: do 6 de febreiro ata as 14.00 h. do 10 de febreiro de 2023