Convocatorias
07/11/2023

DE400D-AXUDAS A PERSOAS TÉCNICAS-ADESTRADORAS e XUÍCES-ÁRBITROS GALEGAS DE ALTO NIVEL 2023

Prazo: 
desde 01/08/2023 ata 14/08/2023
  • RESOLUCIÓN DE 7 DE NOVEMBRO DE 2023 DO PADROADO DA FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO SOBRE A CONVOCATORIA DE AXUDAS A PERSOAS TÉCNICAS, ADESTRADORAS, XUICES E ÁRBITROS GALEGAS DE ALTO NIVEL, "AXUDAS TAXAGAN 2023".
  • ANEXO RECLAMACIÓNS AXUDAS TAXAGAN 2023
  • LISTAXE PROVISIONAL DE SOLICITUDES ADMITIDAS, PENDENTES DE SUBSANACIÓN E DENEGADAS POR NON CUMPRIR CO APARTADO 3.PERSOAS BENEFICIARIAS.
  • BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS A PERSOAS TÉCNICAS/ADESTRADORAS e XUÍCES/ÁRBITROS GALEGAS DE ALTO NIVEL 2023 ga
  • BASES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A PERSONAS TÉCNICAS/ENTRENADORAS y JUECES/ÁRBITROS GALLEGAS DE ALTO NIVEL 2023 es
  • ANEXOS I, II e III ga
  • ANEXOS I, II e III es
  • ANUNCIO DOG ga
  • ANUNCIO DOG es