Convocatorias
28/07/2023

DE401C - Subvencións CONCELLOS (obras/equipamentos) - Lista definitiva de beneficiarios

RESOLUCIÓN do 18 de xullo de 2023 pola que se publica a concesión de subvencións da Orde do 21 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a concellos para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal e para a adquisición de material deportivo inventariable, e se procede á súa convocatoria para os anos 2023 e 2024 (código de procedemento DE401C)