Convocatorias
27/03/2023

DE401C – Subvencións a concellos para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalación deportivas e para a adquisición de material deportivo inventariable.

Prazo: 
desde 28/03/2023 ata 27/04/2023

ORDE do 21 de marzo de 2023 pola que se establecen as bases reguladoras, de carácter plurianual e en réxime de concorrencia competitiva, dirixidas a concellos para a construción, reforma, reparación, adecuación ou mellora de instalacións deportivas de titularidade municipal e para a adquisición de material deportivo inventariable, e se procede á súa convocatoria para os anos 2023 e 2024 (código de procedemento DE401C).