Convocatorias
03/12/2021

DE402 – Subvencións reactivación actividade deportiva – Lista definitiva de entidades beneficiarias

RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas de subvencións a entidades deportivas convocadas pola Resolución do 14 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas directas a federacións deportivas, clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para a reactivación da actividade deportiva competitiva no contexto da COVID-19, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento DE402A).

 

RESOLUCIÓN pola que se amplía o prazo de xustificación ata o 27.12.2021.

 

     ► Prazo de xustificación: ata o 27.12.2021

     ► GUÍA para a xustificación

     ► Presentar a documentación

 

 

Para máis información:

ENTIDADES PROVINCIA DA CORUÑA: 881 960 768 (Servizo de Deportes da Coruña)

ENTIDADES PROVINCIA DE LUGO: 982 294 568 (Servizo de Deportes de Lugo)

ENTIDADES PROVINCIA DE OURENSE: 988 386 050 / 988 386 046 (Servizo de Deportes de Ourense)

ENTIDADES PROVINCIA DE PONTEVEDRA: 886 218 281 / 886 218 282 (Sección de Promoción Deportiva de Vigo)