Convocatorias
09/11/2021

DE402 – Subvencións reactivación – Lista de solicitudes a emendar, solicitudes inadmitidas e admitidas.

RESOLUCIÓN do 9 de novembro de 2021, da Subdirección Xeral de Plans e Programas da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda, as solicitudes inadmitidas e as solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Resolución do 14  de setembro de 2021 da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas directas a federacións deportivas, clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para a reactivación da actividade deportiva competitiva no contexto da COVID-19, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento DE402A).

 

Prazo para alegacións ou emendas: ata o 23.11.2021

 

Contacto:

● CLUBS PROVINCIA DA CORUÑA: 881 960 768 deportes.coruna@xunta.gal (Servizo de Deportes da Coruña)

● CLUBS PROVINCIA DE LUGO: 982 294 568 deportes.lugo@xunta.gal (Servizo de Deportes de Lugo)

● CLUBS PROVINCIA DE OURENSE: 988 386 050 / 988 386 046 deportes.ourense@xunta.gal (Servizo de Deportes de Ourense)

● CLUBS PROVINCIA DE PONTEVEDRA: 886 218 281 / 886 218 282 deportes.vigo@xunta.gal (Sección de Promoción Deportiva de Vigo)