Convocatorias
24/11/2020

Listado provisional de solicitudes admitidas, con documentación incompleta, fora de prazo e que non cumpren, da Convocatoria de Axudas a Deportistas de Alto Nivel “Axudas DGAN 2020”

Prazo de subsanación de erros ou deficiencias: Ata o 30 de novembro de 2020, na sede electrónica da Xunta de Galicia, no rexistro da Fundación Deporte Galego (R/ Madrid, 2-4, 2º (Fontiñas) – 15781 Santiago de Compostela), ou en calquera rexistro oficial previsto no artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.