Convocatorias
07/10/2019

Listaxes definitivas de subvencións a entidades deportivas para o desenvolvemento de actividades (PR945C)

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas de subvencións a entidades deportivas convocadas pola Resolución do 16 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento PR945C).

GUÍA para solicitar o cobro e xustificar a subvención.

Contacto:

• CLUBS PROVINCIA A CORUÑA: 881 960 768 (Servizo de Deportes da Coruña).

• CLUBS PROVINCIA LUGO: 982 294 568 (Servizo de Deportes de Lugo).

• CLUBS PROVINCIA OURENSE: 988 386 050 / 988 386 046 (Servizo de Deportes de Ourense).

• CLUBS PROVINCIA PONTEVEDRA: 886 218 281 / 886 218 282 (Sección de Promoción Deportiva de Vigo).