Convocatorias
10/09/2020

OFERTA de emprego para o Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra (Médico)

Prazo: 
desde 14/09/2020 ata 18/09/2020

Convocatoria para a contratación con carácter temporal dun/dunha titulado/a superior médico/a para a Secretaría Xeral para o Deporte - Centro Galego de Tecnificación Deportiva (Pontevedra)

            • Bases de convocatoria

            • Anexo I : Solicitude-Instancia

            • Anexo II: Declaración xurada

            • Prazo de presentación de solicitudes: ata as 14:00 horas do 18 de setembro de 2020.