Convocatorias
21/09/2020

OFERTA de emprego para o CGTD de Pontevedra (Médico) – Relación provisional de admitidos e excluídos e puntuacións provisionais dos aspirantes

RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2020 do órgano de selección para a contratación con carácter temporal dun/dunha titulado/a superior médico/a (grupo I, categoría 2 do V convenio colectivo de persoal laboral da Xunta de Galicia) na Secretaría Xeral para o Deporte – Centro Galego de Tecnificación Deportiva (Pontevedra), pola que se aproba a relación provisional de admitidos e excluídos e as puntuacións provisionais dos méritos alegados polos aspirantes.