Convocatorias
19/05/2021

PR945C – Subvencións ACTIVIDADE e COVID-19 – Solicitudes suxeitas a emenda, solicitudes inadmitidas e admitidas

Prazo: 
desde 20/05/2021 ata 02/06/2021

RESOLUCIÓN do 6 de maio de 2021, da Subdirección Xeral de Plans e Programas da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda, as solicitudes inadmitidas e as solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Resolución do 30 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas e para a implementación de medidas de seguridade e prevención no desenvolvemento da actividade deportiva oficial como consecuencia da COVID-19, e se convocan para o ano 2021 (código de procedemento PR945C).

Prazo emendas/reclamacións: do 20.05.2021 ao 02.06.2021

Para máis información contacte co seu servizo provincial de deportes:

  • ENTIDADES A CORUÑA: 881 960 768 (Servizo de Deportes da Coruña)
  • ENTIDADES LUGO: 982 294 568 (Servizo de Deportes de Lugo)
  • ENTIDADES OURENSE: 988 386 050 / 988 386 046 (Servizo de Deportes de Ourense)
  • ENTIDADES PONTEVEDRA: 886 218 281 / 886 218 282 (Sección de Promoción Deportiva de Vigo)