Convocatorias
25/05/2022

PR945C – Subvencións ACTIVIDADE – Solicitudes suxeitas a emenda, solicitudes inadmitidas e admitidas

RESOLUCIÓN do 13 de maio de 2022, da Subdirección Xeral de Plans e Programas da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas á emenda, as solicitudes inadmitidas e as solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Resolución do 13 de decembro de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento deportivo especializado de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento PR945C).

Prazo emendas/reclamación: do 26.05.2022 ao 08.06.2022

Para máis información:

  • ENTIDADES A CORUÑA: 881 960 768 (Servizo de Deportes da Coruña)
  • ENTIDADES LUGO: 982 294 568 (Servizo de Deportes de Lugo)
  • ENTIDADES OURENSE: 988 386 050 / 046 (Servizo de Deportes de Ourense)
  • ENTIDADES PONTEVEDRA: 886 218 281 / 282 (Sección de Promoción Deportiva de Vigo)