Convocatorias
04/04/2023

PR945C – Subvencións ACTIVIDADE – Solicitudes suxeitas a emenda, solicitudes inadmitidas e admitidas

Prazo: 
desde 05/04/2023 ata 20/04/2023

RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2023, da Subdirección Xeral de Plans e Programas, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda, as solicitudes inadmitidas e as solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, sección deportivas e núcleos de adestramento deportivo especializado de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023, modificada pola Orde do 7 de febreiro de 2023 (código de procedemento PR945C).

Prazo emendas/reclamación: do 05.04.2023 ao 20.04.2023

Para máis información:

  • ENTIDADES A CORUÑA: 881 960 768 (Servizo de Deportes da Coruña)
  • ENTIDADES LUGO: 982 294 568 (Servizo de Deportes de Lugo)
  • ENTIDADES OURENSE: 988 386 050 / 046 (Servizo de Deportes de Ourense)
  • ENTIDADES PONTEVEDRA: 886 218 281 / 282 (Sección de Promoción Deportiva de Vigo)