Convocatorias
28/04/2023

PR945C – Subvencións clubs ACTIVIDADE – Datos deportivos das entidades solicitantes

LISTAXE cos datos deportivos aportados polas federacións deportivas galegas para a valoración das solicitudes de subvención (PR945C)