Convocatorias
12/09/2022

PR945C - Subvencións clubs ACTIVIDADE - Lista definitiva de entidades beneficiarias

RESOLUCIÓN pola que se fan públicas as listaxes definitivas de subvencións a entidades deportivas convocadas pola Resolución do 13 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas. seccións deportivas e núcleos de adestramento especializado de Galicia, para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento PR945C).

  • PRAZO para solicitar o aboamento da axuda: un mes a partir do día seguinte ao da publicación desta Resolución no Diario Oficial de Galicia.
  • GUÍA  para xustificar a subvención concedida.