Convocatorias
11/05/2020

PR945C - Subvencións clubs ACTIVIDADE - Listaxe de solicitudes suxeitas a emenda, solicitudes inadmitidas e admitidas

Prazo: 
desde 12/05/2020 ata 25/05/2020

RESOLUCIÓN do 28 de abril de 2020, da Subdirección Xeral de Plans e Programas da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes de solicitudes suxeitas a emenda, as solicitudes inadmitidas e as solicitudes admitidas, presentadas ao abeiro da Resolución do 16 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento PR945C).

Contacto: