Convocatorias
02/07/2020

PR945C - Subvencións clubs ACTIVIDADE – Resolución definitiva de entidades beneficiarias, e solicitudes denegadas, inadmitidas e desistidas

Prazo: 
desde 11/07/2020 ata 10/08/2020

RESOLUCIÓN do 1 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se modifica a Resolución do 16 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se procede a súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento PR945C), e pola que se fan públicas as listaxes definitivas das entidades beneficiarias, así como das solicitudes denegadas, inadmitidas e desistidas.

     ► GUÍA para solicitar o cobro e xustificar a subvención

     ► Prazo: 11.07.2020 a 10.08.2020

 

Contacto:

● CLUBS PROVINCIA DA CORUÑA: deportes.coruna@xunta.gal  881 960 768 (Servizo de Deportes da Coruña).

● CLUBS PROVINCIA DE LUGO: deportes.lugo@xunta.gal  982 294 568 (Servizo de Deportes de Lugo).

● CLUBS PROVINCIA DE OURENSE: deportes.ourense@xunta.gal   988 386 050 / 988 386 046 (Servizo de Deportes de Ourense).

● CLUBS PROVINCIA DE PONTEVEDRA: deportes.vigo@xunta.gal  886 218 281 / 886 218 282 (Sección de Promoción Deportiva de Vigo).