Convocatorias
10/01/2020

PR945C - Subvencións a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas para o desenvolvemento de ACTIVIDADES deportivas

Prazo: 
desde 11/01/2020 ata 10/02/2020

RESOLUCIÓN do 16 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para o desenvolvemento de ACTIVIDADES deportivas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento PR945C).

     ▶ Guía para o solicitante

     ▶ Presentar solicitude

 

Contacto:

• CLUBS PROVINCIA DA CORUÑA: 881 960 768 (Servizo de Deportes da Coruña).

• CLUBS PROVINCIA DE LUGO: 982 294 568 (Servizo de Deportes de Lugo).

• CLUBS PROVINCIA DE OURENSE: 988 386 050 / 988 386 046 (Servizo de Deportes de Ourense).

• CLUBS PROVINCIA DE PONTEVEDRA: 886 218 281 / 886 218 282 (Sección de Promoción Deportiva de Vigo).