Convocatorias
05/01/2022

PR945C - Subvencións para o desenvolvemento de actividades deportivas - Convocatoria 2022

Prazo: 
desde 06/01/2022 ata 07/02/2022

RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, a clubs deportivos, sociedades anónimas deportivas, seccións deportivas e núcleos de adestramento deportivo especializado de Galicia para o desenvolvemento de actividades deportivas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento PR945C).

 

Cotacto:

ENTIDADES PROVINCIA DA CORUÑA: 881 960 768 (Servizo de Deportes da Coruña)

ENTIDADES PROVINCIA DE LUGO: 982 294 568 (Servizo de Deportes de Lugo)

ENTIDADES PROVINCIA DE OURENSE: 988 386 050 / 988 386 046 (Servizo de Deportes de Ourense)

ENTIDADES PROVINCIA DE PONTEVEDRA: 886 218 281 / 886 218 282 (Sección de Promoción Deportiva de Vigo)