Convocatorias
24/05/2019

PR949A - Subvencións a clubs e federacións (adquisición equipamento)

Prazo: 
desde 25/05/2019 ata 24/06/2019

FASE DE SOLICITUDES (ata o 24.06.2019) PECHADO

-Texto da convocatoria e bases reguladoras (DOG 24.05.2019)

-Presentar solicitude

FASE DE EMENDA (ata o 22.07.2019)  PECHADO

-Lista de solicitudes admitidas, inadmitidas e a emendar (DOG 08.07.2019)

RESOLUCIÓN PROVISIONAL (prazo de alegacións ata o 29.08.2019)  PECHADO

-Resolución provisional de solicitudes admitidas e baremadas, as inadmitidas e as desestimadas (DOG 14.08.2019)

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ENTIDADES BENEFICIARIAS (prazo de xustificación ata o 28.10.2019)  PECHADO

-Lista definitiva de subvencións concedidas (DOG 27.09.2019)

-Solicitar o pagamento e xustificar a subvención

2ª CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS 2019   PECHADO

-Texto da convocatoria (DOG 27.09.2019)

-Presentar solicitude

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DE ENTIDADES BENEFICIARIAS - 2ª CONVOCATORIA

-Lista definitiva de entidades beneficiarias e de solicitudes denegadas e inadmitidas (DOG 22.11.2019)