Convocatorias
14/11/2019

PR949A - Subvencións a clubs e federacións (adquisición equipamento) - 2ª CONVOCATORIA

Listaxes definitivas de subvencións a entidades deportivas para a adquisición de equipamentos deprotivos (PR949A) - 2ª CONVOCATORIA

RESOLUCIÓN do 14 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se fan públicas as listaxes definitivas de subvencións a entidades deportivas convocadas pola Resolución do 24 de setembro de 2019, pola que se procede á segunda convocatoria para o ano 2019 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos  (código de procedemento PR949A).