Convocatorias
01/12/2022

PR949A - Subvencións EQUIPAMENTO - Acordo tramitación de urxencia 2ª convocatoria 2022

ORDE do 24 de novembro de 2022 pola que se acorda a tramitación de urxencia no procedemento de concesión de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos ao abeiro da Orde do 21 de outubro de 2022, pola que se procede á segunda convocatoria do ano 2022 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos (código de procedemento PR949A).