Convocatorias
17/08/2022

PR949A – Subvencións EQUIPAMENTO – Lista definitiva de entidades beneficiarias e solicitudes desestimadas

RESOLUCIÓN do 1 de agosto de 2022 pola que se publica a concesión de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos ao abeiro da Resolución do 13 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a adquisición de equipamentos deportivos e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento PR949A).